Asiakastarinat - Wärtsilä – Vapaus.io
Asiakastarina

Wärtsilä

Wärtsilä ratkaisee Vapauden palvelulla toimistonsa "viimeisen mailin".

Asiakastarina

Wärtsilä

Wärtsilä ratkaisee Vapauden palvelulla toimistonsa "viimeisen mailin".

Wärtsilä ja Vapaus tiivistettynä:

  • Yhteisökäyttöpyörillä kuljetaan toimiston, metroaseman ja rautatieaseman väliä
  • Myös autolla töihin tulevat käyttävät pyöriä päivän aikaisiin liikkumisen tarpeiisiin
  • Parasta Vapauden palvelussa on sen toimivuus
  • Rekrytoinnissa toimiva ja vastuullinen palvelu toimii kilpailuetuna

Kuinka Wärtsilä käyttää ja hyötyy vapaudesta:

  • Yhteisökäyttöpyörillä kuljetaan toimiston, metroaseman ja rautatieaseman väliä
  • Myös autolla töihin tulevat käyttävät pyöriä päivän aikaisiin liikkumisen tarpeiisiin
  • Parasta Vapauden palvelussa on sen toimivuus
  • Rekrytoinnissa toimiva ja vastuullinen palvelu toimii kilpailuetuna

Lyhyesti Wärtsilästä

Wärtsilän muuttaessa Helsingin Salmisaareen, toimi kestävä kehitys uuden toimiston suunnitelmien lähtökohtana. Paljon arjen vastuullisia valintoja on tehty vastuullisuuden ja kestävän kehityksen parantamiseksi. Esimerkiksi jätemäärän vähentämiseksi toimistolla luovuttiin kokonaan muoviastioista. 

Isoimmassa mittakaavassa vastuullisuus luonnollisesti näkyy Wärtsilän liiketoiminnassa. Maailman kasvavan energiatarpeen tyydyttämisessä kestävällä tavalla Wärtsilän rooli teknologian edelläkävijänä on suuri. Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen niukkuus ohjaavat innovaatioita ja vastuullisuutta lähestytään niin sosiaalisen-, taloudellisen- kuin ympäristövastuunkin näkökulmasta. Wärtsilä kehittää tuotteita ja ratkaisuja, joiden avulla Wärtsilän asiakkaat pystyvät kehittämään omaa toimintaansa kestävällä tavalla.

“Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat meille aidosti tärkeitä asioita ja ne myös näkyvät valinnoissamme.”

- Riitta Savikko, Henkilöstöpäällikkö

Henkilöstökokemusta parantamassa

Wärtsilä kiinnostui Vapauden yhteisöliikkumisen palvelusta parantaakseen henkilöstökokemusta. Yhteisökäyttöpyörät hankittiin, koska kulkemista toimiston, Ruoholahden metroaseman ja rautatieaseman välillä haluttiin helpottaa. Myös autolla töihin saapuvia haluttiin herätellä ratkaisemaan päivittäisiä liikkumisen tarpeita ekologisella ja helpolla tavalla. Pyörä kun usein on kaupungissa kävelyä, julkista liikennettä ja takseja nopeampi tapa liikkua. Ja Wärtsilällä niiden rinnalla Vapauden palvelulla on nyt selkeä positio.

Riitta myös kertoo, että hankinnalla haluttiin herätellä ihmisiä siihen, että useinkaan liikkumiseen ei tarvita itse omistamaansa ajoneuvoa. Hyvin toteutetulla palvelulla liikkuminen voi olla jopa tehokkaampaa. Niinpä yhteisökäyttöpyörät ovat Wärtsilällä kovassa käytössä.

Epäilyksiäkin oli. Ennen hankintaa mietitytti, että miten pyörien varaaminen ja käytännön käyttäminen toimivat. Yhteisökäyttö oli Wärtsilälle uusia asia, joten vertailukohtaa ei ollut. Huoli kuitenkin osoittautui turhaksi, sillä henkilöstö otti palvelun omakseen nopeasti. Ja vaikka varaus olisi kiireessä unohtunut tehdä, onnistuu se laiteriippumattoman palvelualustan lisäksi nyt myös toimiston aulaan toimiteulta pikavarauspadilta niin sanotusti lennosta.

“Henkilöstömme on palvelutason suhteen kriittinen, joten parasta palvelussa on ollut sen sujuvuus. Minun on tarvinnut vain maksaa laskut.”

- Riitta Savikko, Henkilöstöpäällikkö

Erityisenä huomiona esiin nousevat vielä uudet työntekijät. Riitta kertoo, että haastatteluissa ja perehdytyksessä säännöllisesti ollaan vaikuttuneita tarjottavasta palvelusta. Se koetaan vastuullisuus- ja henkilöstökokemusnäkökulmista tärkeäksi. Näin Vapauden palvelu myös auttaa Wärtsilää erottumaan rekrytointimarkkinassa.